INSPOL Sp. z o.o.
Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań

NIP 782-22-54-658

Data założenia 28.11.2002.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod nr KRS 0000140372,

kapitał zakładowy 500 000,00 zł