Oferta:

Pogotowie WOD-KAN 24h
Tel. 602 133 946

Montaż remonty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Montaż remonty sieci wodociągowej.
Montaż przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Czyszczenie kanalizacji sanitarnej.
Montaż ekologicznych przydomowych oczyszczalni.
Bezwykopowa wymiana wodociągów i kanalizacji sanitarnej.
Powyższe roboty wykonywane są w pełnym zakresie średnic stosowanych.
Roboty ziemne – fundamenty, wykopy liniowe i skarpowe z wywozem urobku.
Projektowanie sieci i przyłączy wod - kan
Rozmrażanie przyłączy, pionów i innych dróg przesyłu wody i ścieków.

Gwarancje na wykonane usługi.
Wycena  – bezpłatna wycena doradztwo.

Wynajem sprzętu budowlanego

Koparka JCB z operatorem
Mini Koparka z operatorem
Zgrzewanie rur PE